top of page

WERKINGSREGELS

Geachte gasten, wij vragen u de instructies op te volgen die worden gegeven in de gebruiksregels van de gehuurde objecten. Ze zijn ontworpen om goede omstandigheden voor accommodatie voor alle gasten te garanderen.

AANKOMST EN VERTREK

 • voor accommodatie en aanverwante diensten is de ondergebrachte verplicht te betalen volgens de actueel geldige prijslijst van de verhuurder.

 • de verhuurder is verplicht het ondergebrachte op de dag van aanvang van het verblijf onder te brengen op basis van de bestelde en bevestigde accommodatie  van 14.00 tot 17.00 uur op de dag van aankomst, tenzij anders overeengekomen.

 • bij aanvang van de accommodatie het ondergebrachte appartement zonder gebreken overneemt, eventuele gebreken dienen direct aan verhuurder te worden gemeld, met een latere melding wordt geen rekening gehouden.

 • indien er sprake is van schade aan het appartement aan de binnen- of buitenkant en de uitrusting / uitrusting door nalatigheid of opzettelijkheid, is de gast verplicht de schade te vergoeden. Dit bedrag voor de schade wordt betaald uit de betaalde borg en in het geval dat de schade hoger is dan deze borg, verbindt de ondergebrachte persoon zich ertoe deze schade uiterlijk 14 dagen na het einde van de huur te betalen.

 • de gast is verplicht om uiterlijk op de dag van vertrek te overhandigen  uiterlijk 10.00 uur (tenzij anders overeengekomen) het appartement aan de verhuurder in de staat waarin hij het heeft ontvangen (inclusief hetzelfde aantal sleutels en afstandsbediening).

 • voor vertrek maakt de gast het gebouw schoon. In het geval dat de ondergebrachte persoon de schoonmaak niet uitvoert of niet wil uitvoeren, zal hij/zij dit van tevoren aankondigen en de accommodatieverschaffer een bedrag van CZK 500 betalen.

 • de ondergebrachte persoon betaalt bij aankomst een borg van CZK 5.000 aan de verhuurder en wordt bij vertrek volledig terugbetaald als de verhuurder geen schade lijdt.

 • het appartement kan alleen worden gebruikt door personen die contractueel in dit appartement zijn ondergebracht. Bij aankomst een lijst van geaccommodeerde gasten, incl. kinderen. Dit zal zijn in de vorm van…. Naam, achternaam, woonadres en ID-kaart- of paspoortnummer van een persoon ouder dan 15 jaar. Voor personen onder de 15 jaar zijn alleen de naam en het adres voldoende.

GEDRAGSREGELS IN HET APPARTEMENT EN IN HET HUIS  

 • de gast is verplicht orde en netheid te handhaven in het appartement, in het gebouw en de omgeving.  

 • de ondergebrachte is verplicht afval te sorteren en op een daarvoor bestemde plaats op te halen.

 • de gast is verplicht het licht uit te doen, de ramen te sluiten, ervoor te zorgen dat de waterkranen zijn gesloten en zowel de appartementen zelf als de toegangsdeur van het gebouw 's nachts bij het verlaten van het appartement op slot te doenGraag attenderen wij u op het sluiten van ramen in verband met de mogelijkheid dat er water in het pand kan stromen.

 • de ondergebrachte persoon mag het meubilair niet verplaatsen en geen wijzigingen aanbrengen aan de uitrusting in het appartement zonder toestemming van de verhuurder, noch mag hij ingrepen doen in het elektriciteitsnet of andere installaties.

 • binnen of buiten het appartement en het huis is het niet toegestaan om eigen elektrische apparaten te gebruiken, met uitzondering van elektrische apparaten bedoeld voor persoonlijke hygiëne of babysitters. Radio's of andere spelers zijn alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de exploitant.

 • er is een strikt rookverbod in het hele appartement en het huis . Tegelijkertijd is roken uit open ramen of deuren verboden. Roken is mogelijk op de balkons en buiten het huis, terwijl sigarettenpeuken niet op de grond mogen worden gegooid. In geval van overtreding wordt de zogenaamde "restitueerbare borg" niet aan de gast teruggegeven.

 • in verband met de brandveiligheid is elke manipulatie van het vuur in het hele gebouw verboden om een eventuele brand te voorkomen.

 • het stoken van een vuur mag alleen op een daarvoor bestemde plaats, zo staat er op het perceel van de woning een open haard met zithoek. De ondergebrachte, die gebruik maakt van de buitenhaard, is verplicht bij vertrek goed te stoken  blussen.

 • de gast is verplicht de nachtelijke stilte (22:00 - 7:00 uur) te respecteren.

 • hun wettelijke voogd is verantwoordelijk en verantwoordelijk voor de kinderen. De volwassene is volledig verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het kind.

 • De woonruimte voor de woonruimte zelf (appartement), alsmede de daarvoor gereserveerde ruimte (berging). De verhuurder is niet verantwoordelijk voor zaken die buiten de accommodatie en opslagruimtes worden geplaatst.

AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE

 • iedere gast is verplicht zijn eigendommen zo te beveiligen dat deze niet gestolen of beschadigd worden, ook zaken in geparkeerde auto's. De verhuurder is niet aansprakelijk voor hun verlies of beschadiging.

 • de verhuurder heeft alle maatregelen genomen om schade aan de gezondheid van het ondergebrachte te voorkomen. Tijdens normaal bedrijf is de verhuurder niet verantwoordelijk voor de gezondheid van de gasten. We vragen de bewoners dan ook om de toevertrouwde personen niet onbeheerd achter te laten. De gezondheid en het leven van de gasten zijn niet verzekerd door de verhuurder.

 • aan het einde van de accommodatie is de gast verplicht het vrijgekomen appartement voor 10.00 uur te verlaten, tenzij anders is overeengekomen. Het appartement is verplicht om goed schoon te maken (indien u niet betaalt voor de schoonmaak) en de kussens en dekens te verwijderen.

 • in het geval dat de gast het appartement met onvolledige of beschadigde uitrusting overhandigt, zal de schade volledig in rekening worden gebracht van de oorspronkelijke prijs, zelfs in het geval van schade aan de buitenuitrusting, het gebouw zelf of verlies van sleutels.

 • het ondergebrachte kan bij schade veroorzaakt door natuurlijke invloeden (storm, hagel, overmatige aanwezigheid van insecten, etc.) geen financiële vergoeding krijgen verder  in het geval van sluiting van openbare voorzieningen of dienstverlenende instellingen die geen verband houden met het huisjesgebouw, slechte waterkwaliteit in rivieren of meren, overmatig voorkomen van insecten en andere omstandigheden.

 • Het is alleen mogelijk om met de auto naar het gebouw te komen op toegangswegen en te parkeren op een voor auto's bestemde plaats.  

 • gasten die deze regels van de exploitatieregels niet respecteren, worden verwijderd (zonder vergoeding) in geval van overtreding vóór de oorspronkelijk overeengekomen vertrekdatum, op voorwaarde dat de gast betaalt voor de volledig geleverde accommodatie en diensten.

 

RESERVERINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN

 • Bij serieuze interesse sturen wij u de algemene voorwaarden per e-mail op basis waarvan u binnen 5 dagen na het maken van de reservering per bankoverschrijving op de opgegeven bankrekening betaalt.  een aanbetaling van 30% van de prijs van het verblijf . Deze aanbetaling wordt niet gerestitueerd in geval van annulering 5 dagen of minder voor aanvang van het verblijf.

 • Toeslag voor de prijs van het verblijf per bankoverschrijving voor aanvang van het verblijf, of contant op de dag van aanvang van het verblijf,  

 

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

· Noodoproep 112   · Eerste hulp 155   · Brandweer 150   · Politie 158     · Eigenaar +420 724 055 192

 

bottom of page