top of page
מסעדה

הכנו עבורכם רשימה של מסעדות שאימתנו. אתה יכול למצוא מסעדות אחרות, למשל, ב-restu.cz.

בתי חולים, בתי מרקחת

גם אם אנחנו רוצים שהשהות שלכם איתנו תהיה כמה שיותר נעימה, הבריאות יכולה לעשות מה שהיא רוצה. לכן, הכנו עבורכם רשימה של מתקנים רפואיים בסביבה הקרובה למקום הלינה.

bottom of page